Zaregistrujte se a získáte věrnostní slevu 3 %

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

  • Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží (sdělení jména, adresy dodání a telefonické spojení). V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) má zákazník právo kdykoliv požádat o zrušení evidence. Zrušení je povinen učinit písemně.
  • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, titul, adresa bydliště, případně identifikační číslo, daňové identifikační číslo, funkce, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Mimo osoby připravující zboží k expedici, účetních a osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje kupujícího bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. I.  Základní ustanovení
   • II. Kupní smlouva – obecné ustanovení
   • III. Bezpečnost a ochrana osobních údajů
   • IV. Prodejní cena, platnost cen
   • V. Opakovaná platba
   • VI. Objednávání
   • VII.  Dodací podmínky
   • VIII. Odstoupení od smlouvy
   • IX. Práva z vadného plnění
   • X. Povinnosti kupujícího dle § 2118 zákona č. 89/2012 Sb.
   • XI. Závěrečná ustanovení

    

   I. Základní ustanovení

   Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

   Prodávající

   • Jankar Profi, s.r.o. se sídlem Čeladná 262, 739 12 ČELADNÁ, Spisová značka: C 23214 vedená u Krajského soudu v Ostravě, IČ 25868128

   Kupující

   • Koncový uživatel – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
   • Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem, které nejsou výslovně upraveny v těchto VOP ani ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
   • V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím, má přednost text smlouvy s tím, že VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
   • Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s těmito VOP souhlasí.
   • Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

    

   II. Kupní smlouva – obecné ustanovení

   • Předmětem kupní smlouvy je zásilkový prodej léčivých přípravků specifikovaných v ust. § 2 odst. 1 a § 25, odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech (dále jen „zákon o léčivech“), tj. volně prodejných léků, dále zdravotnických potřeb, potravinových doplňků a kosmetiky (dále souhrnně jen „zboží“). Prostřednictvím internetového obchodu nelze zakoupit léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, léčivé přípravky obsahující návykové látky a léčiva, která mohou být vydávána bez receptu s omezením.
   • Internetový obchod provozovaný prodávajícím obsahuje zboží nabízené prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení následujících informací:

    a) název produktu
    b) fotografie produktu – mohou být přitom užity i fotografie, které se mohou lišit např. v barvě od balení produktu; pro posouzení souladu produktu s konkrétní nabídkou je vždy rozhodující textový popis nabídky
    c) specifikace produktu dle jeho povahy
    d) cena produktu – je vždy uvedena jako cena konečná včetně DPH. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží k zákazníkovi, není-li v nabídce uvedeno jinak, přičemž nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní
    e) povinné informace dle zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech ve znění pozdějších předpisů, pokud se jedná o léčiva

   • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

    

   III. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

   Viz: Podmínky ochrany osobních údajů

  IV. Prodejní cena, platnost cen

  Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předchozího upozornění. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny pro každou zákaznickou skupinu. Ceny jsou uvedeny v Kč a € včetně DPH.

 • V. Opakovaná platba

Jde o automatické strhávání měsíční platby za předplatné zvlášť označených akcí. Platba je fixní dle zvoleného tarifu uvedeného nu každé speciální akce, a je strhávána automaticky prostřednictvím zabezpečené platební brány společnosti GOPAY s.r.o. která plní mezinárodní bezpečnostní standard PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).                                                                   

Dále také kupující souhlasí se založením a parametry opakované platby                    

První platba každé speciální akce bude naúčtován a odeslán prvního týdne následujícího měsíce od objednání. V případě vyprodání boxů tento měsíce, proběhne rezervace, resp. objednání speciální akce následujícího. Všechny následující (po prvním) budou automaticky zarezervovány, naúčtovány 5. a odeslány každého 15. dne v měsíci.

V případě, že jste si objednali první speciální akci mezi 1. a 5. dnem v měsíci částka za speciální akci bude zaúčtována až 5. a speciální akce odeslaná 15.

O tom, že platba je založena, jako opakovací je uživatel informován v e-mailu, kterým se zaregistroval ke svému účtu. Stav objednávky také vidí v přehledu objednávek ve svém účtu, kde může opakovanou platbu zrušit kdykoli bez udání důvodu.

Kupující bude o případných změnách kontaktován vždy minimálně 7 dní předem, a to na e-mail, který uvádí při registraci. Tím se rozumí změny, které vznikly v rámci původní dohody. Např. změna výše částky, změna data strhávání opakované platby, informace o začátku strhávání plateb (např. po využití free periody) a podobně. Minimálně 7 pracovních dní předem bude informován, pokud od poslední opakované platbě uběhlo více než 6 měsíců. 12.7 V případě zrušení předplatného kupujícím je třeba tuto změnu nahlásit minimálně do 3 pracovních dnů před naúčtováním, a to na emailovou adresu info@medicinka.cz

Maximální výše jednorázové účtované platby je dána ceníkovou cenou zvoleného předplatného. 

 •   VI. Objednávání

  Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, potvrdí prodávající kupujícímu telefonicky či emailem cenu a termín dodání. Prodávající je oprávněn tuto cenu měnit vzhledem k aktuálnímu vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám a situaci na trhu. Pokud není v detailu produktu uvedeno jinak, platí speciální akce jen do vyprodání zásob.

     Způsob objednání

  • Prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.medicinka.cz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
  • Telefonicky na tel. číslech uvedených v oddělení "Kontakty"  

     Produkty vyžadující zvláštní režim

  • Zboží označené „pouze osobní odběr” je možné převzít pouze osobně v lékárně Medicamentum, Nový Jičín nebo v lékárně Na poliklinice, Krnov. Toto zboží nelze zasílat zásilkovou službou.
  • Předmětem objednávky může být také zboží, které vyžaduje zvláštní režim (např. uchovávání v chladu). Pokud zboží vyžaduje zvláštní režim, je možný pouze osobní odběr v lékárně. Toto zboží nelze zasílat zásilkovou službou.

  Přijaté objednávky jsou závazné.

  Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Vlastnictví k prodávaným věcem přechází na kupujícího zaplacením zboží a připsáním kupní ceny na účet.

   VII. Dodací podmínky

  Zboží je kupujícímu zasíláno přepravní službou Česká pošta, PPL zásilková služba, Zásilkovna – dobírka, platba hotově, platba prostřednictvím platební brány. Objednávky odesíláme zpravidla do dvou pracovních dnů. Není-li zboží na skladě, objednávku zasíláme v den doručení dodavatelem. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do ČR do 72 hodin. Zboží objednané v sobotu, neděli nebo ve svátek vyřizujeme následující pracovní den. Doba dodání se počítá ode dne expedice, o které budete informováni e-mailem v okamžiku vyskladnění zásilky a předání balíku dopravci.

  Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

  Neúplnou nebo poškozenou zásilku má právo adresát reklamovat u dopravce, a to nejpozději do dvou pracovních dnů po jejím dodání. Reklamující předloží dopravci poštovní zásilku v tom stavu, v jakém byla dodána, nebo tento stav hodnověrně doloží jinak. Při přijímání reklamace se pořídí písemný záznam o stavu reklamované poštovní zásilky; kopii tohoto záznamu vydá dopravce na požádání reklamujícímu. Zároveň dopravce pořídí písemný záznam s požadavkem reklamujícího o Náhradu škody. Skutečnost o zahájení reklamace s dopravcem oznámí adresát odesílateli emailem na adresu info@medicinka.cz (přílohou bude reklamační protokol vystavený dopravcem). Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

  V případě oprávněné reklamace léčivých přípravků je lékárna zajišťující zásilkový výdej povinna nahradit kupujícímu náklady na zaslání léčivých přípravků k reklamaci.
  K reklamaci je nutné předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.

  V případě objednání zboží v režimu "osobní odběr" na pobočku Lékárna Na poliklinice, Krnov bude zboží dodáno ve lhůtě 7 kalendářních dnů. 

  Cena dopravy a plateb je uveden: Cena dopravy a plateb v ČR a na Slovensko

  VIII. Odstoupení od smlouvy

  Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Projev o odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat jméno a příjmení kupujícího, adresu bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu, specifikaci zboží a datum jeho objednání a obdržení. Po obdržení odstoupení prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat za účelem domluvy ohledně dalšího postupu.

  V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší s tím, že kupující je povinen zboží zaslat nebo předat prodávajícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující zboží odešle zpět před uplynutím 14 dnů. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží kupující vrátí prodávajícímu nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné, v původním obalu.

  Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od odstoupení od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno a dojde tak ke snížení hodnoty zboží, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé, pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst v plné ceně poškozeného, opotřebeného či částečně spotřebovaného zboží proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které:

  a) bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky, pokud porušil jejich původní obal.

   b) Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího medicamentum@tiscali.cz.

  c) V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostní platbou na účet určený kupujícím nebo poštovní poukázkou.

   d) Při odstoupení od smlouvy kupujícím do 14 dnů (dle V.2.) se nevrací finanční prostředky za balné, přepravné a dobírku, pouze uhrazená cena za objednané a dodané zboží.

   e) Pokud dodávka zboží obsahuje více než jedno zboží a jsou vráceny pouze některá zboží, vrací se cena pouze za vrácené zboží, náklady na balné, přepravné a dobírku se nevrací.

   f) V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo poštovní poukázkou.

   g) Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  Léčivé přípravky jsou vzhledem k své specifičnosti zboží, již samotným předáním do rukou pacienta zastaralé, tudíž nezpůsobilé k dalšímu prodeji. Proto nelze v souladu s § 53 odst. 8 písm. c) Občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy sjednané na dálku.

  IX. Práva z vadného plnění

   a) V době dvaceti čtyř měsíců od převzetí práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání nebo elektronickou cestou na objednavky@medicinka.cz

   b) Smluvní strany ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího, práva a povinnosti ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

   c) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určena podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

   d) Minimální doba trvanlivosti objednaného zboží je šest měsíců, počítáno ode dne doručení. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se zboží za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující bere na vědomí, že záruční lhůta se bere u neotevřeného potravinového doplňku.

   e) Kupující se zavazuje skladovat dodané zboží (potravinové doplňky) v temnu a chladu – max. do 25oC.

 • X. Povinnosti kupujícího dle § 2118 zákona č. 89/2012 Sb.
 •  
 • Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme.
 •  
 • Nepřevzetím zásilky nastává porušení § 2118 zákona č. 89/2012 Sb.
 • Nepřevzetí zásilky neznamená, že byla stornována nebo že došlo k odstoupení od kupní smlouvy. Znamená to porušení, dle § 2118 č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový).
   
  Odesláním objednávky a jejím následným přijetím a potvrzením naším e-shopem vznikla platná kupní smlouva v plném rozsahu účinná dle našich obchodních podmínek, které jste odsouhlasil/a v posledním kroku před odesláním objednávky, a dle aktuálně platných zákonů České republiky.
 •  
 • Po nepřevzetí zásilky mohou nastat následující možnosti řešení:
 •  
 • 1. Zboží Vám opětovně zašleme po uhrazení původní objednávky včetně navýšení o částku 130 Kč (včetně DPH 15 %) předem na účet
 • 86–6441380237/0100 pod variabilním symbolem čísla Vaší objednávky. Částka 130 Kč včetně DPH je částka našich vynaložených nákladů na znovu odeslání Vaší zásilky.
 •  
 • 2. V případě, že nepotvrdíte zájem o zaslání Vámi objednaného zboží, uhradíte částku 130 Kč včetně DPH 15 % pod stejným variabilním symbolem a tímto bude náš obchodní vztah ukončen bez jakýchkoliv dalších nároků obou stran.
 •  
 • 3. V případě, že nevyužijete ani jednu z uvedených možností, budeme muset tuto pohledávku předat právnímu oddělení.
 •  
 • XI. Závěrečná ustanovení

  Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se ve věcech neupravených VOP řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  Prodávající je oprávněn tyto VOP měnit.

  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

  Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně a mohu jej kdykoli bezplatně odvolat.

  Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 18. 5. 2018, aktualizováno 25.09.2022